Reparaties nen3140 keuring

KLEINE REPARATIES EN HET VERVANGEN VAN SNOEREN EN STEKKERS VOEREN WIJ DIRECT UIT OP LOCATIE TIJDENS DE NEN 3140 KEURING

Reparatie van elektrische arbeidsmiddelen

Over het uitvoeren van reparaties aan elektrische arbeidsmiddelen bestaan veel misverstanden. Vaak wordt door leveranciers aangegeven dat het verboden is om een stekker of een kabel te vervangen.

Machines die na 1995 opde Europese markt zijn gekomen zijn CE-gemarkeerd. De fabrikant verklaart hiermee dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn. De bewijslast hiervan ligt bij de fabrikant. Het is voor de fabrikant een juridisch koud kunstje om aan te tonen dat een andere kabel of stekker is bevestigd. Kortom: De CE-markering van de fabrikant komt hiermee te vervallen en degene die de reparatie heeft uitgevoerd is "juridisch gezien" fabrikant geworden. Moet een CE-markeringstraject worden uitgevoerd? Niet als het een vervanging of verhoging van het veiligheidsniveau betreft. Als de functie van een machine wordt veranderd, of er wordt een zwaardere motor ingezet, waar het chassis of de behuizing niet op berekend is, dan begeeft u zich op glad ijs.

Kortom: CE-markering is meestal geen belemmering om een reparatie uit te voeren.

Is de garantie dan vervallen? Als u zelf een reparatie heeft uitgevoerd dan zal waarschijnlijk de garantie niet meer van toepassing zijn. Tenslotte is de machine opengemaakt om een nieuwe kabel aan te brengen.

Vervangen van kabels en stekkers

Het vervangen van kabels en stekkers is toegestaan afhankelijk van de betreffende klasse van het arbeidsmiddel.

Als het bijvoorbeeld een klasse I haspel betreft, voorzien van een aangegoten stekker dan mag u bij een kabelbreuk een nieuwe stekker monteren. Mits dit een deugdelijke rubber stekker betreft van de gelijke IP klasse als de oorspronkelijke haspel (afb.1). De gouden regels bij het aansluiten van een stekker zijn:

  1. Maak gebruik van een striptang (afb.2) om het isolatiemateriaal te verwijderen
  2. Pas indien mogelijk ader eindhulsjes (afb.3)  toe wanneer de koperaders door een schroef vastgeklemd wordt. Worden de koperaders tussen 2 plaatjes geklemd wordt is het beter om geen ader eindhulsjes toe te passen. Vertin in geen geval de koperaders (afb.4). Bij warmteontwikkeling kan dit gaan vloeien.
  3. De fase (bruin) en nul (blauw) mag u via de kortst mogelijke weg aansluiten, maar zorg ervoor dat de beschermingsleiding (groen-geel) enkele millimeters extra heeft. Mocht de trekontlasting (afb.5) het begeven dan dient de beschermingsleiding tot het laatst blijven zitten.

Klem daarna de kabel vast met de trekontlasting. Deze hoort schroefvast te zitten, hij hoeft niet door de kabel heen geschroefd te worden... (veel personen beschadigen hierdoor de isolatie en de onderliggende koperaders).

Bij het vervangen van kabels dient er rekening mee te worden gehouden dat er verschillende kwaliteiten kabels zijn, van niet slijtvaste kabels voor huishoudelijk gebruik tot slijtvaste kabels die bestand zijn tegen invloeden van olie en vet. Zo kunnen kabels zijn gemaakt van Vinyl (niet slijtvast), rubber, Edrateen, Neopreen en Polyurethaan. Deze laatste is mechanisch zeer sterk, slijtvast, flexibel, bestand tegen chemische inwerking, weerbestendig (ook tegen ozon en UV).

Bij klasse II apparatuur dient formeel de kabel met aangegoten stekker in zij geheel te worden vervangen (afb.6). Toch zien wij in de praktijk dat bedrijven kabels vervangen door kabels met een hogere slijtvastheid. Bijvoorbeeld als de omstandigheden tijdens gebruik een normale kabel onmogelijk maken. Helaas zijn deze kabels niet verkrijgbaar met aangegoten stekker. Wij raden in dat geval aan om dit wel op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Een ander voorbeeld betreft brandweerkorpsen. Aggregaten in de bluswagens zijn voorzien van een CEE form stekker (afb.7). Vanwege dit feit worden boormachines en slijpmachines vaak van een dergelijke stekker voorzien. Ook hier raden wij aan om dit in de risico-inventarisatie en -evaluatie te vermelden.

Overige reparaties aan arbeidsmiddelen

Het uitvoeren van reparaties aan arbeidsmiddelen is gewoon toegestaan. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van koolborstels van een boormachine, het vervangen van een behuizing, etc. Deze reparaties kunnen financieel interessant zijn als de machine nog relatief jong is en verder in goede staat is. Laat u niet afschrikken door opmerkingen van verkopers dat u niet bevoegd bent om te repareren. Als uw werkgever u deskundig acht om de reparatie uit te voeren, dan mag u repareren. Belangrijk is wel dat u zich minimaal laat aanwijzen als voldoende onderricht persoon volgens NEN 3140.

Daarnaast is het belangrijk dat u bij reparaties uw eigen veiligheid en de regels volgens NEN 3140 in acht neemt. Voer nooit reparaties aan onder spanning staande machines uit.

(Bron Ingenium Bedrijfsadvies 2017).