NEN 3140 Keuringen

Welkom op de website van NEN3140.net. Wij zijn gevestigd in Amsterdam en houden ons bezig met keuring, certificering en reparatie van electrische (hand)gereedschappen en apparatuur volgens NEN 3140.

Tevens kunt u bij ons terecht voor het keuren van trappen, ladder's en steiger's volgens NEN 2484 en NEN 1004, het keuren van hijsmiddelen volgens NEN 818 en het keuren van valbeveiligingsmiddelen volgens NEN 360/ NEN 361 en NEN 365. 

Tegenwoordig worden bedrijven geconfronteerd met periodieke keuringen als voortvloeisel uit wet- en regelgeving (Arbo-wet). Tevens kan uw bedrijf geconfronteerd worden met de eis dat uw electrische apparatuur en klimmateriaal gekeurd moet zijn. Enkele voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA en ISO, die keuring als eis stellen voor certificering. Bedrijven aan wie u diensten verleend eisen ook steeds vaker dat het door u gebruikte gereedschap NEN 3140 gekeurd is.

Aller belangrijkst is dat uw personeel met veilig gekeurd materiaal aan het werk kan. Graag nemen wij deze zorg voor u uit handen en ons kleine team zorgt voor een persoonlijke en adequate afhandeling. 

 

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geinspecteerd dienen te worden. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld;

  • Een visuele controle.
  • Een controle door meting of beproeving.
  • Een registratie moet worden bijgehouden.
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn.
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

Certificaten

Bedrijven voor wie wij keuren